Kardioloji

KARDİOLOJİ

 

    Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. 

KALP KRİZİ ÖNLENEBİLİR

 

KARDİYOLOJİ KLİNİĞİMİZDE; 

Kardiyoloji Kliniği Hangi Hastalıkları Kapsar

 •  İskemik Kalp Hastalığı
 • Periferik Arter Hastalığı 
 • Kalp Yetmezliği 
 • Hipertansiyon 
 • Ritim ve İleti Bozukluğu 
 • Romatizmal Kalp Kapak Hastalıkları 
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları TANI 
 • Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografisi 
 • Koroner Anjiografi 
 • Periferik Damarların Anjiografisi (Alt-Üst Ekstremite-Karotis-Böbrek- Beyin damarları) 
 • 128 Kesit BT Anjiyo 
 • MR Anjiyo 
 • DSA ile Damarların Tetkiki 
 • Damarların ‘’Doppler’’ USG ile Tetkiki 
 • EKG 
 • Ritim Holter ve Tansiyon Holter 
 • Ekokardiyografi 
 • Efor Testi TEDAVİ 
 • Koroner ve Periferik Damarların Balon Anjioplastisi (PTCA) 
 • Damar darlıklarında STENT uygulaması
 • ASD, VSD, PDA Kapatılması 
 • Valvüloplasti (Balon ile kapak tedavisi) 
 • Geçici ve Kalıcı Kalp Pili Takılması 
 • Ablasyon *Derin Ven Trombozunun Girişimsel Tedavisi *Karotis Arter (şah damarı) Darlıklarının Stentle Tedavisi *Bacak Damarlarının Darlık ve Tıkanıklıklarının Tedavisi 

Aşağıdaki Belirtiler Olduğunda 

 • Göğüs ağrısı
 • Nefes darlığı 
 • Çarpıntı 
 • Halsizlik 
 • Baş-boyun-omuz-kol ağrısı 
 • Bacaklarda şişme 
 • Bayılma - Baş dönmesi gibi durumlarda mutlaka hekiminize başvurun!