Beyin ve Sinir Cerrahisi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

    Beyin omurilik ve sinirlerin cerrahi hastalıklarını tedavi eden bilim dalıdır

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA: 

 • Dayanılmaz derecede bel ağrısı
 • Bel ve bacak ağrısı
 • Ayak bileği diz veya tüm bacakta ani güç kaybı
 • İdrar-büyük abdest yapamama veya kaçırma
 • Belden aşağıda ani güç kaybı, hissizlik olursa 

OLASI TEŞHİSLER 

 • Bel Fıtığı
 • Omurga Kanalı Darlığı (Spinal Stenoz)
 • Omurların birbiri üstünde kayması
 • Fibromiyalji
 •  Lomber vertebra kırığı
 • Nöralji ve nörit

BEYİN CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZDE ;

 •  Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı
 • Mikroskopik boyun ve bel fıtığı ameliyatları
 • Beyin ve omurilik tümörleri cerrahisi
 • Omurga ameliyatları - Kafa ve omurilik travmalarında acil cerrahi - Hipofiz tümörü cerrahisi - Karpal-tünel sendromu ve periferik sinir cerrahisi
 • Konjenital malformasyon, hidrosefali teşhis, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.