Çocuk Cerrahisi

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

ÇOCUK CERRAHİSİ NEDİR?

     Doğumdan itibaren 18 yaşına kadar çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZDE;

 • Anne karnında yemek borusunun midenin çıkışının ince, kalın barsakların veya anüsün tıkalı olduğunun görülmesi
 • Kabızlık ve yalancı kabızlık
 • Karın ağrısı - Apandisit
 • Lokal ve genel anestezi ile sünnet
 • Barsak düğümlenmesi - İnvajinasyon
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı ve su fıtığı
 • Boyun eğriliği - Tortikolis
 • İnmemiş testis ve utangaç testis
 • Dil bağı
 • Labial Füzyon: Kızlık yerinin yapışık olması
 • Göbeğin akıntılı durumları
 • Dışkı kaçırma, kanlı kaka yapma
 • İdrar yapamama veya idrar kaçırma
 • Yarım sünnetli görünüm - Hipospadias
 • Pipide eğrilik olması - Penil Kurvatür
 • Anal Darlık
 • Boyunda ağrılı ve akıntılı şişlikler –
 • Brankial Kist, Tiroglossal Kist
 • Çocukluk çağı tümörleri
 • Kız ve erkeklerde meme bozuklukları, kitleleri
 • Karın içi kist ve kitleler
 • Çocukluk çağı kazalarına bağlı yaralanmalar gibi hastalıkların tanı, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştirmekteyiz.

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER OLDUĞUNDA:

 • Karın ağrısı
 • Bulantı - kusma
 • Kaka yapamama, kanlı kaka yapma
 • Dışkı kaçırma, idrar kaçırma
 • İdrar yapamama, ağrılı idrar yapma
 • Testislerin yerinde olmaması
 • Testislerde şişlik ve ağrı olması
 • Kasıkta şişlik olması
 • Göbekte şişlik olması
 • Boyunda eğirilik olması
 • Boyunda şişlik ve akıntı olması
 • Dil bağı olması
 • Kızlık yerinde yapışıklık olması
 • Metal v.b. yabancı cisim yutma
 • Kaza geçiren çocuk varlığında çok vakit kaybetmeden çocuk cerrahisi polikliniğine başvurunuz.