Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ (GÖREVİMİZ)

Toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı; bilimsel, etik, etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ (HEDEFİMİZ)

Akılcı sağlık hizmetleri yönetimiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunan örnek bir kurum olmak
 

“HİÇBİR ŞEY İNSAN VE SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR” PRENSİBİYLE;YASAL ŞARTLARA UYGUN OLARAK HİZMETTE KALİTE, HASTALARIMIZIN ÜST DÜZEYDE TATMİNİ VE KURUMUMUZDA VERİMLİLİK ÖNCELİĞİMİZDİR."

 

 • Hasta, çalışan ve tesis güvenliği önceliklidir.
 • Hataların insanlardan değil süreçlerden kaynaklandığının bilincinde olarak, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem veririz.
 • Toplam kalite anlayışı doğrultusunda hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı kalite bilinci daima önceliğimizdir.
 • Hastalarımızın ve tedarikçilerimizin bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunarız.
 • Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle destekler, iyileştirme süreçlerinde etkin olmalarını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlar, başarılarını birlikte kutlarız..
 • Doktorlarımızı iş ortaklarımız olarak kabul eder, iyileştirme süreçlerinde daima birlikte hareket ederiz.
 • Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunarız.
 • Ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim kurumlarıyla stratejik işbirlikleri yaparak, güncel bilgi, teknoloji ve metotları kullanırız.
 • Toplumun sağlık, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı davranır, destekleyici faaliyetlerde yer alırız.
 • Kurumsal ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti üretir ve sunarız.